7ad0caa42c4498bc391c45a95b693b1e

Reply To: Kya Delhi Mai Aam Admi Party Ko Sarkar Banani Chahiye?

Home Forums Aam Aadmi Party Kya Delhi Mai Aam Admi Party Ko Sarkar Banani Chahiye? Reply To: Kya Delhi Mai Aam Admi Party Ko Sarkar Banani Chahiye?

#11604 Reply
Avatar
Tirthankar

Nehi. Ye phir se bhag jayegi. Loksabha me har hui, isliye delhi phir se yaad aayi!!!